Družiny

Ježci

Kdy:v pondělí od 17:00 do 19:00
Kdo:děti od 7 do 10 let
Vedoucí:Kája, Pavel

Program družiny Ježků je zaměřen na ty nejmenší a je pečlivě připravován dle potřeb jednotlivých členů. Děti se zde zábavnou formou seznamují s tím, co vlastně skauting znamená, v rámci pohybových a vzdělávacích her rozvíjejí své schopnosti, učí se samostatnosti a přirozeně získávají kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí. Především zde ale vznikají nová přátelství, která možná vydrží celý život.

 

Lišky

Kdy:ve středu od 17:00 do 19:00
Kdo:děti od 13 do 16 let
Vedoucí:Nikča, Jája, Jerry

Na schůzkách a akcích této družiny dbáme na to, aby si děti uvědomily hodnoty skautingu. Chceme je naučit pracovat ve skupině, naslouchat názorům druhých a zvládat krizové situace. Zaměřujeme se více na jednotlivce, rozvíjíme jejich nadání a podporujeme je v jejich zájmech. Schůzky obohacujeme spoustou her a netradičními aktivitami, aby se děti stále bavily a užívaly si společně strávený čas.

Hroši a hrošice

Kdy:v pondělí od 17:00 do 19:00
Kdo:děti od 11 do 12 let
Vedoucí:Bejk, Mikeš

Hroši a Hrošice jsou družina čerstvých skautů. Tato družina je hranicí na dlouhé cestě od vlčete a světlušky, k opravdovému skautovi. Program je pestrý, zábavný a jsou do něho přidávány různé aktivity založené na skautských hodnotách, aby děti správně porozuměli tomu, co je to být skaut. Dbá se na to, aby se naučili být dobrými lidmi, měli rádi přírodu a pomáhali si.

Činnost

Schůzky

Schůzky družin se konají vždy jednou týdně v našich klubovnách či jejich okolí a trvají dvě hodiny. Náplně schůzek jsou zaměřeny tak, aby byly pro děti naučné, ale i zábavné, a konají se pod vedením dospělých a kvalifikovaných vedoucích. Program jednou za čas po dohodě s rodiči zpestříme např. návštěvou zajímavé atrakce ve městě.


Fotka ze schůzky
 

Výpravy

Výpravy se konají přibližně jednou do měsíce a jsou zpravidla jednodenní. Několikrát do roka se uskuteční výprava vícedenní. Termíny naleznete v sekci Plánované akce a o každé akci jsou děti informovány i na schůzkách, kde s předstihem obdrží letáček s podrobnými informacemi. Jezdíme na rozhledny, zříceniny, do bazénů a na mnoho dalších zajímavých míst.

Fotka z výpravy do Blatné

Tábor

Tábor je pro celý oddíl vyvrcholením skautského roku. Koná se každoročně v prvních dvou týdnech prázdnin, které společně trávíme v přírodě v podsadových stanech nebo tee‑pee. Hlavní osu programu tvoří celotáborová hra, která má každý rok jiné téma a její vyhlášení probíhá u závěrečného ohně. Během tábora se utužují celoživotní přátelství, účastníci získávají nové dovednosti a odvážejí si mnoho krásných zážitků.

Stany na táboře
Zázemí

Klubovna

Pro naši činnost máme k dispozici dostatečně velkou a vybavenou klubovnu z roku 2006. Každá družina zde má svou vlastní místnost, kterou si děti v rámci schůzek zdobí. Jsou tu i prostory pro setkávání celého oddílu. V hlavní místnosti máme dětmi velmi oblíbenou lezeckou stěnu. V celé klubovně je možné topit, v areálu je k dispozici tekoucí voda a mobilní toalety. Na dosah máme hřiště, park, les i louku.

Naše krásná klubovna
 

Tábořiště

Tábory již více než třicet let pravidelně pořádáme na kouzelném místě v blízkosti města Nepomuk. Naše tábořiště nabízí všechno, co potřebujeme – louku, les, potok, rybník i studánku. Jedinou trvalou stavbou je táborová kuchyně se zděnými kamny. Před táborem pak na místě vyrostou stany s podsadou, několik tee‑pee, sprcha, umývárna a jídelna.


Táborová kuchyně